Audyt bezpieczeństwa

Profilaktyka w zakresie zabezpieczenia przed uprowadzeniem lub wymuszeniem na szkodę osób fizycznych i instytucji

  • Audyt bezpieczeństwa osobowego i technicznego – analiza nieprawidłowości środowiskowych i technicznych.
  • Zabezpieczenie kontrwywiadowcze – uzyskiwanie i analiza informacji w danym środowisku celem eliminacji potencjalnych zagrożeń dla osób fizycznych i instytucji.
  • Analiza bezpieczeństwa infrastrukturalnego – doradztwo techniczne, opracowanie planów bezpieczeństwa i zabezpieczenia technicznego.
  • Przeprowadzanie testów zabezpieczenia fizycznego i teleinformatycznego – analiza słabych stron, poszukiwanie akceptowalnych rozwiązań.
  • Profilaktyka, prewencja, szkolenia doradztwo w zakresie bezpieczeństwa osobistego i technicznego.
  • Negocjacje i wsparcie w sytuacjach kryzysowych.