Usługi informatyczne

Usługi informatyczne i wsparcie techniczne

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy ofertę na wsparcie informatyczne obejmujące szczególnie poniższe usługi:

 • świadczeniu nadzoru informatycznego oraz usuwaniu usterek i awarii dla sieci informatycznej, systemów serwerowych
 • konserwacji sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
 • nadzorze i administracji sieci komputerowej, serwerów, usług internetowych, baz danych
 • nadzorze i administracji systemów backupu danych
 • nadzorze nad prawidłową eksploatacją i administrowaniem serwerów domenowych oraz funkcjonowaniem mechanizmów uwierzytelniania użytkowników
 • instalacji oprogramowania systemowego oraz aplikacyjnego na komputerach
 • świadczeniu usług doradczych m.in. poprzez udział w pracach związanych z zakupami sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
 • wsparciu użytkowników w zakresie użytkowania oprogramowania systemowego, aplikacyjnego oraz sprzętu komputerowego i peryferyjnego
 • analizie wymagań użytkowników dotyczących wprowadzenia zmian w użytkowanych systemach informatycznych
 • prowadzeniu analiz wyjaśniających nietypowe błędy bądź niezgodne z założeniami zachowanie systemów informatycznych
 • usuwaniu awarii w posiadanym przez Zleceniodawcę oprogramowaniu oraz sprzęcie, chyba że do usunięcia awarii lub usterki oprogramowania lub sprzętu, w tym sieciach informatycznych, poszczególnych zestawach komputerowych konieczna jest interwencja producenta bądź podmiotu posiadającego prawa autorskie

Cena powyższych usług ustalana jest indywidualnie.