Polityka prywatności i plików cookies

Użycie cookies

Witryna https://mkmydata.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzenie cookies

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.

Rodzaje cookies

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień

 Prawa użytkownika

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie. Informacje zbierane i generowane przez Cookies nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. W wyniku wykorzystywania Cookies nie są przechowywane żadne dane osobowe Użytkownika. Cookies są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer Użytkownika.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z koniecznością zapewnienia właściwej ochrony Państwa danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE tzw. „RODO” przedstawiamy następujące informacje. Administratorem państwa danych osobowych jest:

MK MY DATA s.c.
D.Przybylska, M.Kurzaj
99-417 Bolimów, Kurabka 6A
Oddział:
05-806 Komorów, ul. Żwirowa 17A

Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem poprzez adres mailowy: rodo@mkmydata.pl lub pisemnie na adres firmy.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:

 • Realizacji umowy zlecenia wykonania analizy uszkodzenia oraz odzyskiwania danych, bieżącej komunikacji z Administratorem służącej obsłudze zlecenia, wystawiania dokumentów rozliczeniowych oraz wysyłania wiadomości drogą elektroniczną oraz transportu nośnika za pośrednictwem firmy kurierskiej lub pocztowej.
 • Marketingu produktów własnych Administratora.
 • Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń Administratora.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy.

W odniesieniu do Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • Żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
 • Żądania od Administratora sprostowania danych osobowych
 • Żądania usunięcia danych osobowych
 • Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • Przenoszenia danych osobowych – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w unijnym RODO. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda mają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na działania, które zostały podjęte na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
 • Wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 • Firmom kurierskim i pocztowym, które będą świadczyć na rzecz Administratora usługi związane z transportem nośników oraz usługami płatniczymi;
 • Podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe oraz prawne
 • Podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym m.in. prokuraturze, Policji oraz Urzędowi Skarbowemu w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 • Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza europejski Obszar Gospodarczy, do Państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 • Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • Przez okres związany z realizacją umowy oraz terminem przedawnienia roszczeń z tytułu realizacji umowy
 • Przez okres, w którym przepisy prawa obligują Administratora do przetwarzania danych (np. przepisy o rachunkowości).
 • Przez okres na jaki została udzielona zgoda, bądź do czasu zgłoszenia sprzeciwy lub wycofania zgody na przetwarzanie danych.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane z najwyższą starannością i odpowiednimi zabezpieczeniami przed wyciekiem.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub do na adres rodo@mkmydata.pl