Zabezpieczenie danych

EMPLOYEE ARCHIVING - Wsparcie w zakresie zabezpieczenia i archiwizacji danych na potrzeby negocjacji lub sporu pracownik - pracodawca

W dzisiejszych czasach utrata i wyciek informacji, a w szczególności danych wrażliwych, jest największym zagrożeniem dla integralności i prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Najczęściej dane są tracone przez brak kompetencji pracowników albo ich wątpliwą lojalność. Częste nieprzestrzeganie klauzuli zakazującej pracy u konkurencji przez pracownika, który opuścił szeregi naszej firmy skutkuje nieautoryzowanym ujawnieniem naszych poufnych firmowych danych. Pracodawcy są zmuszeni toczyć batalię sądowe w celu udowodnienia i wyegzekwowania swoich praw oraz uzyskania zadośćuczynienia za poniesione straty finansowe i materialne spowodowane wyciekiem np. informacji objętych tajemnicą handlową czy też patentową.

Żeby nie dopuścić i wyeliminować takie sytuacje w przyszłości oraz zabezpieczyć się dowodowo na ewentualny udział w postępowaniach sądowych, można skorzystać z oferty naszej firmy.

Firma MKmydata dysponuje wykwalifikowanym zespołem technicznym, którego członkowie wpisani są na listę biegłych sądowych oraz najnowocześniejszym sprzętem niezbędnym do wykonania tej usługi.

W ramach naszej oferty proponujemy zabezpieczanie danych znajdujących się na nośnikach cyfrowych oraz urządzeniach mobilnych i komputerach, będących w użytkowaniu na czas świadczenia pracy byłych pracowników lub takich w stosunku do których pracodawca zmierza do rozwiązania stosunku pracy. Takie działania przeprowadza się w celu zabezpieczenia pracodawcy na wypadek potrzeby udowadniania w sądzie, że pracownik przechowywał lub przetwarzał informacje, które mogły zostać w sposób nieautoryzowany ujawnione oraz mógł dokonywać przekazywania danych np. naszej konkurencji przy użyciu sprzętu służbowego.

Nasz zespół wykonuje kopię binarne dysków i pamięci tych urządzeń oraz zabezpiecza je zgodnie z ogólnie przyjętymi wymogami informatyki śledczej. Tak zabezpieczony materiał może być później wykorzystany jako pełnowartościowy dowód w sądzie, podczas negocjacji lub sporu pracodawca – pracownik.